ROC TOP heeft vier campussen in Amsterdam waar circa 3.000 studenten deelnemen aan ruim vijftig verschillende opleidingen. De centrale stafdiensten zijn gehuisvest in Amsterdam Noord en ondersteunen het College van Bestuur en de campussen. In totaal werken ruim 400 medewerkers bij ROC TOP.

We stelden een aantal uitgangspunten op in een gezamenlijk MANIFEST. Kan jij je hierin vinden? Dan voel jij je bij ons thuis!

MANIFEST

Iedereen leert of werkt in een prettige omgeving

Ik voel mij welkom. Ik kan en mag mijzelf zijn. Ik word geaccepteerd, ongeacht mijn achtergrond, seksualiteit, beperking en of andere persoonlijke kenmerken. Ik accepteer en respecteer anderen. Ik word gezien en voel dat ik erbij hoor. Ik doe ertoe.

Iedereen is gelijkwaardig en krijgt een gelijke behandeling

Ik word gegroet en als gelijke behandeld door iedereen, van student tot directeur. Ik handel zelf ook zo. Ik durf mijn grenzen aan te geven. Ik bespreek het wanneer mij iets dwarszit. Ik geef aan wanneer ik mij zorgen maak, over mijzelf of anderen.

Iedereen gaat positief met elkaar om

Ik pest niet en sluit niemand buiten. Ik spreek mensen aan op discriminatie of (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Ik respecteer het als we van mening verschillen. Ik probeer een conflict eerst onderling op te lossen in een vreedzaam gesprek. Pas als we er niet samen uitkomen roepen we hulp in van derden. Ik weet wie dat zijn, deze informatie is goed vindbaar op intranet. Ik ken mijn rechten en de rechten van de school. Ik bied een luisterend oor en signaleer conflicten bij anderen.

De school is veilig

We handelen volgens de laatste richtlijnen in gezondheid en veiligheid, waar nodig ondersteund door technische middelen. Bedrijfshulpverleners handelen bij ongevallen en incidenten. Docenten en facilitair personeel leggen contact met hulpdiensten om incidenten snel en zorgvuldig af te handelen. We garanderen ieders privacy volgens de richtlijnen van de AVG.

De school is gezond en bewust

We hebben oog voor duurzaamheid en circulariteit. We zijn ons bewust van de gevolgen van onze acties op de natuur, de eigen gezondheid en die van anderen. Onze kantine is een ‘gezonde’ kantine. We hebben dagelijks keuze uit een breed en gezond aanbod. Drugs, drank of wapens zijn niet toegestaan. We zijn een rookvrije school.

Iedereen is welkom, maar niet ieder gedrag is welkom