Werken bij ROC TOP

Onderwijskundige Mediapractoraat

Omvang

0,2 fte

Vacaturenummer

76798

Categorie

Vacatures

Salaris

Conform cao MBO

Plaats

Amsterdam

Locatie

Amsterdam.

Website

Publicatiedatum

woensdag 10 juni 2020

Sluitingsdatum

vrijdag 10 juli 2020

Omschrijving

Practoraat Mediawijsheid is een samenwerkingsverband tussen alle ROC’s in Amsterdam, t.w. ROC TOP, ROCvA, HMC, MediaCollege.
Het MediaCollege is initiatiefnemer vanuit mbo agenda Amsterdam
 
Als vertegenwoordiger extern richting de samenwerkingspartners en als verbindende factor intern voor ROC TOP is, in verband met vertrek huidige onderwijskundige, de functie open voor een
 

ONDERWIJSKUNDIGE 0,2 fte

 
 Startdatum taakopdracht: z.s.m. uiterlijk 1 september 2020
 Einddatum taakopdracht: 31 juli 2021
 Standplaats: ROC Top

Functie-eisen:
 • Afgeronde opleiding Onderwijskunde
 • Ervaring c.q. affiniteit met digitale onderwijskundige ontwikkelingen
 • Bij voorkeur in bezit van onderwijsbevoegdheid
 • Op woensdag beschikbaar zijn voor werkzaamheden
 
 
 Taakopdracht en werkzaamheden
 
 De onderwijskundige:
 • Doet de voorbereiding van de interne woensdagmiddagbijeenkomsten voor de deelnemende docenten. De werkvormen die hier standaard bij horen zijn:      
 • Online ‘hoe was je week?’ (centraal georganiseerd)              
 • Jubel- en klaagmuur (centraal codes aanmaken)      
 • Netwerkbarometer (centraal codes gegenereerd)
 • Begeleidt de docenten bij de experimenten middels de workflow 2.0;
 • Monitort experimenten van docenten en overlegt hierover met de programmamanager;
 • Heeft een signaleringsfunctie om kennishiaten bij alle betrokken docenten te detecteren. Dit  is input voor de schooloverstijgende kennissessies;
 • Neemt deel aan het zeswekelijkse onderwijskundigenoverleg;
 • Verzorgt de beleidsmatige borging binnen de instelling op een manier die past bij de                      standaardwerkwijze binnen de instelling. Bijvoorbeeld middels een kadernotitie of beleidsplan          mediawijsheid en/of digitale didactiek;
 • Als onderwijskundige ben jij ook ambassadeur voor mediawijsheid in zowel didactiek als het  curriculum richting je collega-onderwijskundigen, docenten, opleidingsmanagers en directie. Denk aan i-coaches of mediacoaches;
 • Begeleidt docenten bij het expliciteren van de didactische meerwaarde van edutools;
 • Legt de verbinding tussen verschillende expertises op het gebied van digitale didactiek van                 docenten;
 • Stimuleert het ophalen van leervragen bij deelnemende docenten(teams);
 • Stimuleert kennisdeling en vraagarticulatie tussen docenten en tussen de scholen;
 • Stimuleert de ontwikkeling van docentprofielen bij HR.
 Te bereiken doelen:
 • Onderwijskundige zorgt voor de begeleiding van de docenten die deelnemen aan de werksessies van het       keuzedeel de mediawijze zorg- en welzijnsprofessional;
 • Onderwijskundige zorgt voor borging van mediawijsheid door kennis en ervaring binnen het Practoraat en             specifiek tussen de verschillende locaties van ROC Top te delen en te sturen op integratie in          beleidsstukken;
 • Onderwijskundige houdt periodiek (4x per jaar) gesprekken met de betrokken docenten van ROC Top   over de voortgang van het experiment. De opbrengst van de experimenten wordt       teruggekoppeld via Teams en in het overleg van de onderwijskundigen.
 
 Periode van de taakopdracht:
 Schooljaar 2019-2020/2020-2021, doorlopend van 1 september 2020 t/m 31 juli 2021
  
 Rapportage aan: 
 Op hoofdlijnen wordt Christien van Dinten geïnformeerd over de voortgang van de doelen voor het Practoraat Mediawijsheid. 

Voor meer informatie over deze vacature: Christien van Dinten, directeur campus Events & Hospitality, 06 109 504 76. Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern opengesteld.

Meer informatie

Reacties gaarne sturen via de knop "reageer op deze vacature" (dit geldt ook voor interne sollicitaties).

Voor informatie over de functie gaarne contact opnemen met de locatie.Reageer op deze vacatureAcquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld!