Werken bij ROC TOP

Onderwijsmanager Campus Business

Omvang

0,8 fte-1,0 fte

Vacaturenummer

76507

Categorie

Vacatures

Salaris

Conform cao MBO

Plaats

Amsterdam

Locatie

Vlaardingenlaan te Amsterdam.

Website

Publicatiedatum

vrijdag 17 april 2020

Sluitingsdatum

zondag 31 mei 2020

Omschrijving

ROC TOP biedt uitdagend kleinschalig mbo-onderwijs dat studenten goed voorbereidt op de arbeidsmarkt of een vervolgstudie. ROC TOP onderscheidt zich door de persoonlijke aandacht voor studenten en intensieve samenwerking met het werkveld. De nieuwe strategische koers die vanaf 2018 is ingezet bevordert innovatie door samenwerking met bedrijven in de stad en een digitale leer-werk omgeving, wat gepersonaliseerd leren mogelijk maakt.
Bij ROC TOP kan iedereen zichzelf zijn, zowel studenten als medewerkers. Er heerst een open sfeer en bestuur en management zijn zeer aanspreekbaar. Als jonge school heerst er een startup-mentaliteit die pionieren en leren aanmoedigt. Deze wordt versterkt door een aantal moderne locaties zoals die op de NDSM-werf. Door de schaal van de organisatie zijn de lijnen kort en kan zo echt het verschil worden gemaakt. Daarnaast hebben medewerkers en managers veel vrijheid in het bedenken en uitwerken van nieuwe initiatieven binnen de recent gekozen koers.
 
De organisatie heeft vier campussen in Amsterdam waar circa 4.000 studenten deelnemen aan ruim vijftig verschillende opleidingen. De centrale stafdiensten: Bestuur & Strategie, Onderwijs & Studentzaken, Personeel & Organisatie, ICT & Facilities en Finance & Control, ondersteunen het College van Bestuur en de campussen bij de uitvoering van hun werkzaamheden en ondersteunen hen met hun werkprocessen. In totaal werken zo’n 450 medewerkers (350 fte) bij ROC TOP. Ga voor meer informatie naar www.roctop.nl


Voor de Campus Business zijn wij met ingang met ingang van 1 september 2020 op zoek naar een

ONDERWIJSMANAGER (0,8 - 1,0 fte)

mensgericht, procesgericht, resultaatgericht, innovatief

De Campus Business, gevestigd op de Vlaardingenlaan, biedt de volgende opleidingen aan: zakelijke dienstverlening, handel, management en ondernemen. De campus biedt opleidingen op niveau 2, 3 en 4 aan. Er leren 800 studenten en er werken circa 70 mensen/53 fte. Het enthousiaste en extern gerichte MT van de campus bestaat uit de campusdirecteur, een programmamanager en 2 onderwijsmanagers. Samen sturen en coachen zij het team van docenten en servicepunt-medewerkers.
De strategie van Campus Business staat uitgewerkt in het Onderwijsvernieuwingsplan Business en is vertaald in drie belangrijke speerpunten:
 1. De groei en doorontwikkeling van de Campus Business en van ROC TOP en het verhogen van het studiesucces en rendement van studenten en opleidingen;
 2. Het vormgeven van gepersonaliseerd leren en uitdagend onderwijs;
 3. Co-creatie, de aansluiting onderwijs-student-arbeidsmarkt.
De speerpunten op basis van de strategische koers zijn:
 1. Onderwijs dat aansluit op de arbeidsmarkt
 2. Verbreding van de rol van de docent
 3. Verzorgen van onderwijs op maat
 4. Aanbieden van na- en bijscholing

Wat ga je doen?
 
Als lid van het campus MT ga je je bezig houden met:

1. Organisatie van het onderwijs en beleidsuitvoering Stroomlijnen van de processen binnen het onderwijs op de campus en het servicepunt op de campus.
 • vertalen van beleidsuitgangspunten van ROC TOP en de campus en landelijke en regionale ontwikkelingen naar uitvoeringsplannen waarin de benodigde aanpak, werkwijze en werkverdeling (lessentabel) binnen de onderwijsteams beschreven staan en hierover afstemming plegen met de onderwijsteams;
 • zorg dragen voor de totstandkoming van werkplannen, curricula, de leer- oefenstof, les- en leermethode, te gebruiken leermiddelen en materialen en hierover binnen ROC TOP en de campus afstemming plegen;
 • vertalen van de onderwijsprogrammering naar een organisatorische inrichting c.q. samenstelling van de  (benodigde) teams;
 • inbedden gepersonaliseerd leren;
 • bewaken en bevorderen van de identiteit/cultuur van ROC TOP en de Campus Business;
 • fungeren als aanspreekpunt ten aanzien van bedrijven in de beroepspraktijk, afstemmen van het onderwijs met en voor de bedrijven waarmee wordt samengewerkt.


 
 1. Leidinggeven
Het coachen van teams en teamleden en hen stimuleren tot het aanleren van nieuwe vaardigheden in het geven van onderwijs in deze nieuwe tijd. Toewerken naar een oplossingsgericht en zelfstandig team. Dit gebeurt met aandacht voor de mensen, hun verschillen en kwaliteiten.

 
 • leidinggeven aan onderwijsteams en/of servicepunt;
 • zorg dragen voor de totale personeelszorg (inclusief functionerings- en beoordelingsgesprekken), het personeelsbeheer, de werving en selectie van personeel voor de eigen onderwijsteams en/of servicepunt;
 • coachen van de docenten bij de professionele ontwikkeling;
 • bewaken van de kwaliteit van de werkzaamheden van de onderwijsteams en/of het servicepunt;
 • bewaken van besluitvormingsprocessen die op de onderwijsteams betrekking hebben of voor deze gevolgen hebben;
 • verantwoordelijk zijn voor het budget van de onderwijsteams en/of servicepunt;
 • zorgen voor optimale afstemming met andere onderwijsteams;
 • verantwoordelijk voor een uniforme arbeidscultuur waaraan elk teamlid gehouden is:
 • verantwoording: aan de Campusdirecteur over de bruikbaarheid en kwaliteit van de beleidsontwikkeling en advisering Campus, de organisatie en beleidsuitvoering.
 
 1. Implementatie onderwijsvernieuwing Campus Business
Onderwijs wordt afgestemd op de kwalificatiedossiers en op de vraag vanuit het bedrijfsleven. De werknaam voor nieuwe studenten is op dit moment de Business Professional. Deze heeft aan het eind van zijn/haar opleiding een vakdiploma en heeft ervaring opgedaan binnen de bedrijven of in een startend bedrijf voor Business Professionals. We gaan meer en bewuster leren denken in toegevoegde waarde voor studenten en bedrijven, gastvrijheid, dienstverlening,  hospitality naast de vakinhoud vanuit de school en het bedrijf. 

 
 • vertalen van strategische beleidsuitgangspunten of majeure ontwikkelingen naar een innovatief meerjaren onderwijsbeleid/onderwijsprogrammering voor de campus en het adviseren van de campusdirecteur hieromtrent;
 • volgen van de arbeidsmarktontwikkelingen zowel landelijk als in de regio en deze in het (onderwijs)beleid van de toegewezen opleidingen vertalen;
 • toetsen van beleidsvoornemens op hun consequenties voor de werkprocessen van de toegewezen opleidingen;
 • deelnemen aan (onderwijs)programmamanagement en in dit kader sturen van programmaonderdelen en zorg dragen voor integratie en afstemming;
 • leiding- en richting geven als projectleider aan multidisciplinaire en innovatieve beleidsmatige projecten voor de toegewezen opleidingen;
 • opstellen van (meer)jarenplannen, (meerjaren)begroting, implementatieplannen, richtlijnen en procedures voor de toegewezen opleidingen.
Overige taken zijn:
 • Deelname of leiding geven aan TOP-brede projecten
 • Constructieve rol in het MT van ROC TOP
 • Samenwerken en verbinding leggen met de andere campussen

Wie ben jij?
Je hebt in het (recente) verleden met veel plezier binnen het beroepsonderwijs gewerkt en je omarmt de ontwikkelingen binnen het MBO en in het bijzonder de koers die ROC TOP is ingeslagen van onderwijsvernieuwing. Als onderwijsmanager ben jij een inspirerend leidinggevende en kun je de vertaling maken van de beroepspraktijk naar het onderwijs.
 
Je hebt ervaring opgedaan als (staf-) manager en wil graag impact hebben binnen een compacte organisatie waar vrijheid en innovatie hoog in het vaandel staan. Je beschikt over een verbindende, stevige persoonlijkheid en bent in staat om in een complexe en soms politieke omgeving te functioneren.
 
Samengevat ben je sterk in managen & organiseren en kun je ideeën omzetten in acties.
 
Wat neem je mee?
 • sterke affiniteit met het beroepsonderwijs
 • sterke affiniteit met de afnemers buiten de campus
 • lef en vernieuwingsgezindheid
 • overtuigingskracht
 • oog hebben voor talent
 • flexibiliteit en omgevingsbewustzijn
 • strategisch inzicht én hands-on
 • prettige en heldere communicatieve vaardigheden
Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden een aanstelling aan in functieschaal 12 CAO MBO 2018-2020, te weten een bruto maandsalaris van maximaal € 5.414,- bij een fulltime aanstelling. Voor de overige arbeidsvoorwaarden verwijzen wij naar de bijlage hieronder.
Voor vragen kun je contact opnemen met Helen Adriani, Campusdirecteur Business per mail via h.adriani@roctop.nlSollicitaties voorzien van jouw motivatiebrief en CV ontvangen wij graag uiterlijk 31 mei 2020. Deze vacature wordt gelijktijdig zowel in-als extern verspreid.
Interne kandidaten hebben voorrang in de procedure.
 
 
 
 
 
Bijlage: overige arbeidsvoorwaarden:
 
Een reiskostenvergoeding als je verder dan 5 km van het werkadres af woont. De eerste 5 km worden niet vergoed, daarna maximaal 25 km per enkele reis. 
ROC TOP biedt daarnaast een fiscale regeling voor de uitruil van reiskosten. Dit is een bruto-netto voordeel aan het einde van het kalenderjaar.
Tegemoetkoming in ziektekostenverzekering = € 30,19 bij 1,0 fte
Tegemoetkoming in aanvullende ziektekostenverzekering = € 15,81 bij 1,0 fte
8% vakantiegeld in mei 
8,33 % eindejaarsuitkering in december
Ruime scholingsmogelijkheden
Pensioen bij ABP
Collectiviteitskorting bij Zilveren Kruis en VGZ mogelijk.
Korting bij afsluiten aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Loyalis
Laptop en telefoon vanuit ROCTOP.
 

Meer informatie

Reacties gaarne sturen via de knop "reageer op deze vacature" (dit geldt ook voor interne sollicitaties).Reageer op deze vacatureAcquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld!